Monuta – on-line inspiratie platform

Monuta – on-line inspiratie platform

Wireframe pagina van de Monuta uitvaart ontwerper Consumenten kunnen zich op verschillende manieren laten inspireren Voorbeelden van andere consumenten Grafisch ontwerp van de Monuta uitvaartontwerper
Opdrachtgever

Monuta (mei 2008 – juni 2009)

Situatie
Uitvaartverzorger en -verzekeraar Monuta is bezig met een nieuwe positionering. De on-line strategie moet doorvertaald worden naar een on-line on-line inspiratieplatform, waarbij het erg belangrijk is alle verschillende gebruikersgroepen op maat te bedienen. De consument moet geïnspireerd worden door voorbeelden van Monuta en andere consumenten, en dit ook kunnen delen.

Wat heb ik gedaan?
De on-line strategie heb ik doorvertaald naar een interactie concept, en de doorvertaling naar het interactie ontwerp gemaakt. Naast ondersteuning via de website kunnen bezoekers van Monuta.nl ook hun eigen uitvaart ontwerpen via de Monuta uitvaart ontwerper.

Gebruikte expertise:

  • Interactie ontwerp
  • Usability
  • User experience

Resultaat
Monuta is erg tevreden over het advies en ontwerp, en de samenwerking en begeleiding in dit traject.

Extra
Bij de ontwikkeling van de site is gebruik gemaakt van focusgroepen, om het concept beter te kunnen onderbouwen.

Bekijk de site op www.monuta.nl

NB: de huidige versie die on-line staat is ontwikkeld door een andere partij, waarbij de site niet helemaal overeenkomt met mijn oorspronkelijke bedoelingen.